Sällsyntafonden

Målet med Sällsyntafonden är att främja forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, skräddarsydd behandling och ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande. Sällsyntafonden är en forskningsfond som stödjer såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning och forskning om vård och omsorg. För att medlen ska komma målgrupperna till nytta på ett optimalt sätt har Sällsyntafonden ett vetenskapligt råd vars rekommendationer ligger till grund för fördelningen. Sällsyntafonden är en stiftelse och är medlem i Svensk insamlingskontroll.

Webbplats(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
illustration: Ett frågetecken

Har du frågor som rör sällsynta diagnoser?

Kontakta Centrum för sällsynta diagnoser i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige, mer information