Rare Barometer

Rare Barometer Voices är ett EURORDIS-initiativ med syfte att sätta fokus på patienter med Sällsynta diagnoser och göra deras röster hörda. Rare Barometers enkäter har stor betydelse för att öka kunskapen om behoven för personer som har sällsynta diagnoser och deras familjer, vad gäller vardagsliv, social omsorg och koordination av vården.

Webbplats

Intresseorganisation(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Illustration: Förstoringsglas ska illustrera Kartläggning

Kartläggning

Ågrenska AB (svb) har under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2018 haft i uppdrag av Socialstyrelsen att driva Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD. En del av uppdraget har bestått av kartläggningsarbete.

Kartläggning