Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Informationscentrum för ovanliga diagnoser (IOD) är en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga sjukdomar. På uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar IOD för produktion och uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Databasen har utförlig kvalitetssäkrad information om mer än 325 sjukdomar och riktar sig såväl till personer som själva har en sällsynt diagnos och deras närstående, som till personal inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och myndigheter. Informationscentrum svarar även på frågor om ovanliga sjukdomar samt ger råd om vart man kan vända sig och förmedlar kontakter inom området.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
illustration: Ett frågetecken

Har du frågor som rör sällsynta diagnoser?

Kontakta Centrum för sällsynta diagnoser i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige, mer information