Ett fotografi på alla samordnare och centrumledare på CSD i Sverige

Centrum för sällsynta diagnoser

Varje centrum för sällsynta diagnoser i Sverige sin verksamhet och framtida planer.

Karta över Sverige med en prick för Göteborg. Fristående fotografier på Niklas Darin och Veronica Hübinette

Tema: Centrum för sällsynta diagnoser, CSD Väst

Verksamheten vid CSD Väst omfattar norra delen av Hallands län (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalands län. Målet för verksamheten är att arbeta för att underlätta livssituationen för personer med sällsynta diagnoser och deras närstående. Verksamheten syftar till att bidra till att skapa sjukvård med hög kvalitet kombinerat med annat stöd som samhället har att ge.

Tema: CSD Väst, mer information
Fotografi:Ett barn och en vuxen kramas.

Tema: Centrum för sällsynta diagnoser CSD Sydöst

CSD sydost är lokaliserat till Universitetssjukhuset i Linköping men arbetar för hela sjukvårdsregionen. Sydöstra sjukvårdsregionen består av Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland län. Med drygt ett år i fast förvaltning har nu 5 team kopplats till CSD sydost.

Tema: CSD Sydöst, mer information
Illustration familjer på rad som håller varandras händer. Bild CSD syd

Tema: Centrum för sällsynta diagnoser CSD Syd

Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, finns nu vid flertalet av landets universitetssjukhus. Verksamheterna har kommit olika långt i sitt arbete. Här beskriver CSD Syd sin verksamhet och planerna framöver.

CSD Syd verksamhet och arbete, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information