Myndigheter och individer

Tre brukarorienterade myndigheters kommunikation, samverkan och myndighetsutövning.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)