Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan behöva psykologiskt stöd för att hantera sin vardag. Särskilt mammorna löper risk för försämrad psykisk hälsa. En god hjälp är att få mycket information om barnets diagnos och att tillsammans med andra föräldrar samtala om barnen situation och beteenden. Det är slutsatser som dras i en avhandling från Göteborgs universitet.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)