Live life! Young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a Child perspective

Resultaten visar att ungdomarna vill ha möjlighet att göra samma saker och val som jämnåriga ungdomar. För ungdomarna i den här studien var tillgång till personlig assistans en förutsättning för att kunna uppnå detta. Avhandlingen visar också att ungdomarna helst hade sluppit behovsbedömningsmöten, eftersom de anser att det är kränkande att visa upp sin funktionsnedsättning och beskriva vad de inte kan. Ungdomarna upplever inte att de har något inflytande över vare sig mötets struktur, innehåll eller de beslut som har en stor påverkan på deras livssituation. Socialarbetarna, i brist på rättsliga normer eller prejudicerande domar, vänder sig till sig själva och sina egna värderingar.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)