Hur upplever patienter och närstående vården?

Sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)