Framtida konsekvenser av sjukdom och skada under uppväxten

I underlagsrapporten diskuteras vuxenetablering bland unga vuxna som under uppväxten drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning. Analyserna har avgränsats till fem grupper varav fyra med en kronisk eller allvarlig sjukdom.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)