Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Ett kunskapsstöd av Socialstyrelsen som ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Fotografi på ett barn som klättra upp för en repbro

Övergångar

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser har deltagit i Riksförbundet Sällsynta diagnosers projekt, "Sällsynt Övergång" genom att kartlägga och samla information såsom studier och modeller för övergång.

Kartläggning, mer information