Ågrenskas dokumentationer

Sammanställningar över enskilda sällsynta diagnoser. Information inhämtad under Ågrenskas familje- och vuxenvistelser från olika experter och professioner. Respektive dokumentation innehåller också intervjuer med personer som lever med den sällsynta diagnosen och deras närstående.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
illustration: Ett frågetecken

Har du frågor som rör sällsynta diagnoser?

Kontakta Centrum för sällsynta diagnoser i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige, mer information