Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner i Sverige om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar. Den är utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)