Möten med mening

Möten med mening- En analys av patienters erfarenheter av vårdmöten Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmöten skiljer sig åt mellan grupper i Sverige. Vi har fördjupat förståelsen av de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP-undersökningen) 2016.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)