Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning (2019:5)

Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har haft regeringens uppdrag att särskilt kartlägga hinder för den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Denna rapport redovisar kartläggningen och ger förslag till vidare åtgärder.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)