Använd SIP - Ett verktyg för samverkan

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre. Version 3.0.(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)