Hitta rätt
Illustration bokstaven i som symboliserar information

Information om sällsynta diagnoser

Här finner du information som tillhandahålls på olika webbplatser och i databaser om sällsynta diagnoser.

Saknar du någon information? Hör av dig till oss på info@nfsd.se

Kunskap och informationsdatabaser

Kunskaps- och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser

Det finns mycket information om sällsynta diagnoser på Internet. Här får du tips om några kunskaps- och informationsdatabaser.

Kunskap- och informationsdatabaser, mer information
Illustration: Dokument travade i rader, illustrerar Vårdprogram och  riktlinjer

Vårdprogram och riktlinjer

Det finns flera vårdprogram och vårdriktlinjer inom området sällsynta diagnoser, men långt ifrån för alla diagnoser. Vårdprogram finns på olika nivåer inom vården, lokalt, regionalt och nationellt. Vårdprogrammen eller riktlinjerna syftar till att skapa en jämlik och god vård för patienterna. De är ett stöd för vårdpersonalen.

Vårdprogram och riktlinjer, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information