Mun-H-Center. Åsa Moberg tillsammans med en patient.

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Verksamheten innefattar specialisttandvård, informationsspridning, forskning och orofaciala hjälpmedel. Mun-H-Center arbetar för att patienter med sällsynt diagnos ska vara friska i munnen hela livet.

Mun-H-Center har både ett nationellt och ett regionalt uppdrag. Det nationella uppdraget är att samla, dokumentera och sprida kunskap om munhälsa, bettförhållande och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
Vi utreder, kartlägger och ger råd kring behandling till personer med bekräftad – eller vid misstanke om – sällsynt diagnos. 
Det regionala uppdraget innefattar bland annat kartläggning, konsultation och även viss behandling inom specialisttandvård och logopedi.
I Sverige finns ytterligare två odontologiska kompetenscentra för sällsynta diagnoser, i Umeå och i Jönköping.Grunden för vår verksamhet är våra expertteam. I teamen ingår specialister inom barn- och ungdomstandvård, tandreglering, logopedi och sjukhustandvård. Vi har även samarbete med specialisttandläkare inom bettfysiologi (käkar och käkleder), kirurgi, protetik och röntgen.

Vår verksamhet består av fyra delar:

Specialisttandvårdsklinik

Personer med bekräftad – eller med misstanke om – sällsynt diagnos kan remitteras till vår klinik i Göteborg för diagnosutredning, kartläggning och rådgivning kring behandling, oavsett var i Sverige man bor. Vi erbjuder också rådgivning till vårdutövare via videokonferens och telefon.

Informationsspridning

Vårt nationella uppdrag är att sprida kunskap kring munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser. Vi undervisar på högskola och universitet, erbjuder kurser och föreläsningar, medverkar på Ågrenskas familjeveckor och tar fram informationsmaterial i form av filmer, skrifter, böcker och testmaterial. All information hittar du här på mun-h-center.se eller i vår egen app, MHC-appen.

Forskning och metodutveckling

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt för att personer med sällsynta diagnoser ska få vård som är baserad på vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Datainsamlingen sker i mötet med patienter och deras familjer. Fakta om olika sällsynta diagnoser samlas i vår databas, som sedan presenteras i diagnosbeskrivningar som publiceras på mun-h-center.se och i MHC-appen.

Orofaciala hjälpmedel

Vi har stor kunskap kring orofaciala hjälpmedel som kan underlätta munvård, tandvård och oralmotorisk träning. På mun-h-center.se finns produktinformation och ett urval av hjälpmedel till försäljning.

Text: Mun-H-Center

Mun-H-Center i Göteborg

Många diagnoser sällsynta diagnoser ger symtom i mun och ansikte. Därför kan personer med sällsynta diagnoser behöva kontakt med Mun-H-Center. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser.

Mun-H-Center i Göteborg

MHC appen

MHC-appen ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få information om olika sällsynta diagnoser och hur de kan förväntas påverka munhälsa, bettutveckling och orofacial funktion.

MHC appen

MHC–Basen

I MHC-basen dokumenteras de uppgifter som samlas in via Mun-H-Centers frågeformulär och observationsschema. Databasen innehåller beskrivningar av orofaciala aspekter vid olika sällsynta diagnoser.

MHC–Basen
Bild från film om munnen. Mamma och pojke blåser såpbubblor.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Två filmer om munnens funktion: Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos. Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser, se filmen
Illustration: Tandläkare som tittar i patients mun

Tandvård odontologiska kunskapscenter

I Sverige finns tre nationella odontologiska center för sällsynta diagnoser; i Umeå, Jönköping och Göteborg med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer från hela landet kan söka information, råd och stöd. Det finns inget krav på remiss.

Tandvård odontologiska kunskapscenter, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information