Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Webbplats: Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset, (sidan öppnas i nytt fönster)

Epost: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se

Maria Johansson Soller, docent, överläkare
CSD-ledare
Funktionsområdeschef Klinisk genetik

Eva Ekblom
Administratör, webredaktör
Tel 08-517 756 26
eva.ekblom@sll.se

Katja Ekholm, sjuksköterska
Vägledning och patientsamverkan
Tel: 08-517 761 48
katja.ekholm@sll.se

Kristina Gustafsson Bonnier, socionom.
Information och utbildning, 
samverkan med patientorganisationer. 
Tel: 08-517 750 97. 
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Charlotta Ingvoldstad Malmgren, PhD, 
Genetisk vägledare
Information och utbildning
charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se

Rula Zain, docent
Orphanet, ERN, Gensvar, utbildning och forskning
Tel: 08-517 704 64
rula.zain@ki.se

Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information