Illustration:Kugghjul som går i varandra symboliserar offentliga aktörer

Offentliga aktörer

Offentlig verksamhet finansieras genom skatter och avgifter. Verksamheten drivs av stat, landsting/regioner och kommuner eller andra politiskt styrda verksamheter. Här finner du information om verksamheter som drivs av de offentliga aktörerna. Ansvaret för olika delar av områdena är ofta delat mellan aktörerna.

Illustration: Stor byggnad illustrerar myndigheter

Myndigheter

Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. De flesta myndigheter lyder under regeringen. Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik.

Myndigheter, mer information
Illustration: Ett hjärta illustrerar Hälso och sjukvård i Sverige

Hälso- och sjukvård

I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun.

Hälso- och sjukvård, mer information
illustration:Två elever i ett klassrum

Skola och utbildning

I Sverige är ansvaret för skolan delat mellan riksdag, regering, skolmyndigheterna, kommunerna och den enskilda skolan. Här finner du information om hur ansvaret är fördelat och vem som har hand om vad.

Skola och utbildning, mer information
Illustration: Händer som möts i ett handslag och formar ett hjärta

Social omsorg

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där man bor, bland annat omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommuner, mer information
Illustration: Pilar i två riktningar som ska illustrera arbete och val

Arbete

Om man har en sällsynt diagnos men har viss, men nedsatt, arbetsförmåga kan det vara svårt att få ett arbete eller jobba full tid. Samhället kan då tillhandahålla stöd i arbetslivet. Kommunen kan hjälpa till med att hitta en sysselsättning som är anpassad efter de förutsättningar en person med sällsynta diagnoser har. Arbetsförmedlingen erbjuder också olika stöd som kan vara till hjälp.

Arbete, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information