Samhällsaktörer

Aktörer

Här finner du information om de aktörer som arbetar inom området sällsynta diagnoser. Samhällsaktörerna återfinns inom offentlig verksamhet, som inom stat, landsting/regioner och kommuner. Det finns också aktörer som inte ingår i den offentliga verksamheten, men som helt eller delvis finansieras av skatter.

Här finner du information om vem som har hand om vad och kontaktuppgifter till samhällsaktörerna. Aktörerna är uppdelade i offentliga aktörer, som återfinns inom stat, landsting/regioner och kommuner. Ansvaret inom ett område, till exempel hälso- och sjukvården, är uppdelat mellan dessa aktörer. Det finns också samhällsaktörer som verkar inom området sällsynta diagnoser som inte är offentliga, till exempel intresseorganisationer.

Du kan också läsa mer om rättigheter och skyldigheter för brukare respektive samhällsaktörer under Stöd och service

Illustration:Kugghjul som går i varandra symboliserar offentliga aktörer

Offentliga aktörer

Offentlig verksamhet finansieras genom skatter och avgifter. Verksamheten drivs av stat, landsting/regioner och kommuner eller andra politiskt styrda verksamheter.

Offentliga aktörer, mer information
En illustration som föreställer en grupp människor, en intresseorganisation

Intresseorganisationer

Hitta och få kontakt med andra som har liknande erfarenheter!. Det finns flera intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras närstående. Det finns också öppna kontaktsidor på Internet såsom RareConnect och Facebook grupper.

Intresseorganisationer i Sverige, mer information
Illustration: Ett äpple illustrerar kompetenscentrum

Kompetenscentrum

Här hittar du information om aktörer med samlad kunskap inom området sällsynta diagnoser.

Kompetenscentrum, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information