Habilitering

Habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att människor med funktionsnedsättning kunna delta i samhället på lika villkor.

Ordet habilitering betyder "att skapa förmåga". Habilitering innebär planerat och sammansatt stöd för att funktionsförmågan ska förbättras utifrån de förutsättningar som personen har. Syftet är att skapa förutsättningar för psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Inom habiliteringsverksamheterna finner man ofta många olika yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landsting och regioner erbjuda habilitering till personer som är bosatta inom landstinget.

I vissa fall är dock kommunerna ansvariga för habiliteringen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen och av socialtjänstlagen. Det gäller 

  • de som bor i särskilt boende som kommunen ordnar
  • de som vistas i kommunen i samband med dagverksamhet
  • de som omfattas av kommunen anordnad hemsjukvård

Här nedan hittar du webbsidor till habiliteringar (barn-ungdomshabilitering samt vuxenhabilitering) inom landstingen/regionerna i Sverige, sammanställd av NFSD. Uppdaterad 20170509

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information