Illustration en spargris som gått i två bitar

Ekonomiskt stöd

Att ha ett barn med sällsynt diagnos eller att själv ha en sällsynt diagnos kan innebära att man behöver ekonomiskt stöd för att klara vardagen. Samhället erbjuder en mängd olika stödformer.

Vilket stöd du har möjlighet att få beror bland annat på hur gammalt ditt barn eller du själv är. Här kan du läsa om olika ekonomiska stöd som erbjuds från samhällets sida under livet och under vilka förutsättningar som gäller för du ska få stödet. Om du har frågor rörande ekonomiskt stöd rekommenderar vi dig att i första hand kontakta den myndighet eller förvaltning som erbjuder stödet. Kontaktuppgifter finner du under "Relaterad information" vid varje beskrivning av stödformen.

0-12 år 12-16 år 16-18 år 18-19 år 19-29 år Äldre än 29 år

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan i Sverige är en statlig myndighet och har sitt uppdrag direkt från regeringen.

Försäkringskassan, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information