CSD väst, en kartbild på Sverige med en prick på Göteborg

Vårdprocesser genom hela livet

Den andra konferensdagen får du möta några av de som arbetar med sällsynta diagnoser i västra Sverige.

Tid
12 apr 09:00 - 16:00
Plats
Folkets Hus Göteborg
Ort
Göteborg
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser Väst, Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Arrangemangstyp
Temadag
Konferens
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Närstående till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso och sjukvården
Primärvården
Expertteam och expertresurser
Elevhälsan
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Politik/ beslutsfattare
Intresseorganisationer
Boende och daglig verksamhet
Media
Kontaktuppgifter

Veronica Hübinette, samordnare Centrum för sällsynta diagnoser Väst
Telefon: 0736-60 16 89 
E-post: veronica.hubinette@vgregion.se

 

Annica Harrysson Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten Ågrenska
Telefon: 031-750 91 68, 0705-912 470
E-post: annica.harrysson@agrenska.se 

Möt några av oss som arbetar med sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen.

Under dagen diskuterar vi vårdprocessen genom
hela livet. Hur fungerar det idag? Vad behöver vi förbättra?
Hur gör vi det tillsammans?

Den här dagen riktar sig i första hand till dig som beslutsfattare inom politik och förvaltning samt dig som möter personer med sällsynta diagnoser i ditt arbete. Har du en sällsynt diagnos eller är närstående, är du självklart också välkommen!

Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information