Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Aug82017
  SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell planTid: 8 aug 00:00 - 1 dec 00:00 Ort: I Sverige Arrangemangstyp: Utbildning
  Kurs
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
 • Sep252017
  Dravets syndrom-familjevistelseTid: 25 sep 11:00 - 29 sep 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Sep262017
  Dravets syndrom-kompetensutvecklingTid: 26 sep 08:15 - 27 sep 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Tandvård och munhälsa
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Sep272017
  Gemensamt lärandeTid: 27 sep 15:00 - 28 sep 17:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Träff
  Workshop
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
 • Okt32017
  Optikushypoplasi (NPH)Tid: 3 okt 09:00 - 15:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
 • Okt32017
  Föräldraträff 3 oktober, mer informationTid: 3 okt 13:00 - 16:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt42017
  Sexuell hälsa, rättigheter och intellektuella funktionsnedsättningarTid: 4 okt 09:00 - 16:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt42017
  Osteogenesis imperfecta - vuxenvistelseTid: 4 okt 11:00 - 6 okt 15:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Vuxenvistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
 • Okt52017
  Seminarium om Alströms syndrom, mer informationTid: 5 okt 09:00 - 16:00 Ort: Malmö Arrangemangstyp: Seminarium
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Primärvården
  Habilitering
 • Okt52017
  Författarmöte ”När du ler stannar tiden". Habilitering & Hälsas anhörigvecka på RosenlundTid: 5 okt 18:00 - 19:30 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Allmänhet
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
 • Okt72017
  Riksförbundet Sällsynta diagnoser bjuder in medlemmar i Lund till en nätverksträffTid: 7 okt 11:00 - 15:00 Ort: Lund Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
 • Okt92017
  Duchennes muskeldystrofi-familjevistelseTid: 9 okt 11:00 - 13 okt 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Okt92017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 9 okt 17:30 - 19:30 Ort: Laholm Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
 • Okt102017
  Duchennes muskeldystrofi-kompetensutvecklingTid: 10 okt 08:15 - 11 okt 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Tandvård och munhälsa
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt102017
  Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättningTid: 10 okt 12:00 - 12 okt 13:00 Ort: Norge Arrangemangstyp: Kurs
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Primärvården
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt112017
  Föräldraträff 11 oktober, mer informationTid: 11 okt 13:00 - 16:00 Ort: Stockholm Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt112017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 11 okt 17:30 - 19:30 Ort: Ljungby Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
 • Okt122017
  ARID 1B - TemadagTid: 12 okt 09:30 - 15:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Skola och utbildning
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt162017
  Möbius syndrom-familjevistelseTid: 16 okt 11:00 - 20 okt 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Okt162017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 16 okt 17:30 - 19:30 Ort: Karlskrona Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
 • Okt172017
  Möbius syndrom-kompetensutvecklingTid: 17 okt 08:15 - 18 okt 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Tandvård och munhälsa
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt182017
  Föräldraträff 18 oktober, mer informationTid: 18 okt 13:00 - 16:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt192017
  22q11-deletionssyndrometTid: 19 okt 09:30 - 15:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
 • Okt192017
  En kunskapsdag om AortasjukdomarTid: 19 okt 14:00 - 17:00 Ort: Stockhom Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Allmänhet
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
 • Okt202017
  Willams syndrom och psykisk ohälsaTid: 20 okt 10:00 - 16:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Okt242017
  En kunskapsdag om AortasjukdomarTid: 24 okt 14:00 - 16:45 Ort: Lund Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Allmänhet
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
 • Okt252017
  Föräldraträff 25 oktober, mer informationTid: 25 okt 13:00 - 16:00 Ort: Stockholm Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt252017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 25 okt 17:30 - 19:30 Ort: Malmö Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information