Illustration av Sverige

Sällsynta diagnoser i Sverige

I Sverige definieras en diagnos som sällsynt om färre än 100 personer per en miljon invånare har den.

Det finns en mängd aktörer som verkar inom området sällsynta diagnoser i Sverige. Intresseorganisationer, samhällsaktörer inom stat, landsting och kommun samt privata aktörer. Det finns också en mängd information inom området sällsynta diagnoser tillgänglig på internet. Här har vi samlat vi aktörer och information inom området för att göra det lättare för dig att hitta rätt.

  • Nationella Funktionen Sällsynta Diagnosers logotyp

    Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

    Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser arbetar med området sällsynta diagnoser på uppdrag av Socialstyrelsen. NFSD koordinerar samhällets resurser inom vård och omsorg samt samordnar och sprider information om sällsynta diagnoser.

    Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, mer information
Hälso och sjukvård i Sverige

Hälso- och sjukvård i Sverige

Här finns flera informationskällor som beskriver de verksamheter inom hälso- och sjukvården som har kompetens om olika sällsynta diagnoser.

Hälso- och sjukvård i Sverige, mer information
Kunskap och informationsdatabaser

Kunskaps- och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser

Det finns flera kunskaps- och informationsdatabaser samt portaler och dokumentationer med information på svenska som rör området sällsynta diagnoser.

Kunskap- och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser, mer information
Kunskaps- och informationskällor

Andra kunskaps- och informationskällor

Här finner du en sammanställning av annan information som finns tillgänglig på internet och som bland annat rör området sällsynta diagnoser. Informationen tillhandahålls av olika aktörer.

Andra kunskaps- och informationskällor, mer information
intresseorganisationer

Intresseorganisationer

Det finns flera intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.

Intresseorganisationer i Sverige, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och finna en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Länksamling per diagnos
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD finns vid flera av landets universitetssjukhus. CSD arbetar bland annat med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och förbättra omhändertagandet av personer som lever med sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Illustration och beskrivning av Expertteam på Centrum för sällsynta diagnoser. Diagnos, Diagnosgrupp och Diagnostik

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information