Bild från film om munnen. Mamma och pojke blåser såpbubblor.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Logoped Åsa Mogren berättar om munnens funktion, träning av munnens muskler, känsel och tuggförmåga vid sällsynta diagnoser

Audio: Swedish
Subtitles: English and in Swedish
Filmen är textad Engelska och Svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos.  Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Logopeden Åsa Mogren berättar om utredning kring munfunktionen.

Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser. Logoped Åsa Mogren visar olika typer av träning. 

http://www.mun-h-center.se

#sällsyntaliv filmerna är ett samarbete mellan Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska (sidan öppnas i nytt fönster)

 • Nationella Funktionen Sällsynta Diagnosers logotyp

  Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

  Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser arbetar med området sällsynta diagnoser på uppdrag av Socialstyrelsen. NFSD koordinerar samhällets resurser inom vård och omsorg samt samordnar och sprider information om sällsynta diagnoser.

  Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, mer information
 • Logotyp Ågrenska

  Ågrenska

  Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser.

  Ågrenska (sidan öppnas i nytt fönster.)
 • Kompetenscenter vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

  Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping

  Kompetenscentret är ett nationellt center för tillstånd som medför avvikande tand- och käkutveckling, avvikande oral funktion och behov av omfattande oral habilitering/rehabilitering.

  Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, (sidan öppnas i nytt fönster)
 • Mun-H-Center

  Mun-H-Center i Göteborg

  Många diagnoser sällsynta diagnoser ger symtom i mun och ansikte. Därför kan personer med sällsynta diagnoser behöva kontakt med Mun-H-Center. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser. 

  Mun-H-Center, (sidan öppnas i nytt fönster)
 • Odontologiskt kunskapscentrum i norr

  Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Umeå Universitet

  Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionshinder. Kunskapscentrum i norr ansvarar för de fyra nordligaste landstingen

  Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Umeå Universitet, (sidan öppnas i nytt fönster)
 • Logotyp Ågrenska

  Ågrenska

  Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser.

  Ågrenska (sidan öppnas i nytt fönster.)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och finna en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Länksamling per diagnos
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD finns vid flera av landets universitetssjukhus. CSD arbetar bland annat med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och förbättra omhändertagandet av personer som lever med sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Illustration och beskrivning av Expertteam på Centrum för sällsynta diagnoser. Diagnos, Diagnosgrupp och Diagnostik

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information