Två människor som håller varandras händer
Fotograf: Oscar Gärdehed

Sällsynta dagen 2015

Sällsynta dagen återkommer varje år den 28 februari. Den är inrättad för att uppmärksamma sällsynta diagnoser. Riksförbundet Sällsynta diagnosers europeiska paraplyorganisation EURORDIS arbetar varje år fram ett tema för den Sällsynta dagen. 2015 är temat, solidaritet - "Dag för dag, hand i hand." Att leva med en sällsynt diagnos är inte alltid lätt, men tillsammans blir vi starkare.

Har du en sällsynt berättelse att dela?

I Sverige kommer vi under 10 dagar från mitten av februari att uppmärksamma sällsynta diagnoser i sociala media på internet genom att dela personliga berättelser som belyser temat. För det behöver vi din hjälp.

Finns det någon i din närhet: en familjemedlem, vän, vårdgivare, lärare  till exempel som gör livet bättre för dig och andra? Eller är det kanske du som är det stöd som gör livet lättare för någon?

Skriv ner  din historia och skicka den till Riksförbundet Sällsynta diagnoser: info@sallsyntadiagnoser.se.

Bifoga gärna ett eget fotografi eller illustration.
Ett urval av berättelser kommer att användas.
Kampanjen kommer presenteras under #sällsyntaliv, #sällsyntadagen "och #RareDisease för att synas i rätt sammanhang i media.
Begränsa din berättelse till max 2000 tecken.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och flera andra aktörer inom det sällsynta området i Sverige och Internationellt kommer att uppmärksamma Sällsynta dagen, lördagen den 28 februari 2015.

Gör det du också!

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och finna en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Länksamling per diagnos
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD finns vid flera av landets universitetssjukhus. CSD arbetar bland annat med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och förbättra omhändertagandet av personer som lever med sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Illustration och beskrivning av Expertteam på Centrum för sällsynta diagnoser. Diagnos, Diagnosgrupp och Diagnostik

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information